Verðskrá
Hringið í síma 599 6700 hjá Fasteignalandi og fáið tilboð í söluþóknun !

Söluþóknun er háð verðmæti og stærð fasteigna, sem og umfangi verkefna.

Einkasöluþóknun:

1) Almennar eignir 2,5 % + vsk. Lágmarksþóknun kr. 375.000 auk vsk eða samtals kr. 465.000,-
2) Sumarhús 2,5 % + vsk. Lágmarksþóknun kr. 375.000 auk vsk eða samtals kr. 465.000,-
3) Atvinnuhúsnæði 2,5 % + vsk. Lágmarksþóknun kr. 375.000 auk vsk eða samtals kr. 465.000,-
4) Fyrirtæki 3,5 % auk vsk. Lágmarksþóknun kr. 395.000 auk vsk eða samtals kr. 489.800,-
 
Seljandi / leigusali:

1) Gagnaöflunargjald seljanda er kr. 30.000 auk vsk eða samtals kr. 37.200,-
Gagnaöflun er útlagður kostnaður vegna upplýsingaöflunar eignar og kostnaður seljanda varðandi söluferlið. Dæmi um kostnað má nefna veðbókavottorð, veðbandayfirlit, fasteignamatsvottorð, eignaskiptasamningar, lóðasamningar, landskiptasamningar og teikningar, útvegun veðleyfa og stöðuyfirlita hjá lánastofnunum.

2) Ljósmyndun / fagljósmyndir kr. 10.000,- + vsk.,Samtals kr. 12.400

3) Auglýsingakostnaður / eindálk kr. 35.000,- + vsk, samtals kr. 43.400,- , allt að 5 birtingar innifaldar
 
4) Gjald vegna einstakra  skjalagerðar t.d. vegna veðleyfa, er kr. 15.000 auk vsk eða samtals kr. 18.600,-.

5) Sé bifreið notuð sem greiðsla uppí fasteign er söluþóknun bifreiðar 3,95% auk vsk, þó aldrei lægri en kr. 75.000.-.

6) Skjalafrágangur sölu þ.e.a.s frágangur kaupsamnings, afsals og annarra hefðbundinna skjala. Engin sölulaun. Skilyrði að fyrir liggi samkomulag um verð,
greiðslukjör og afhendingu milli aðila. 250.000 + 24% vsk samtals kr. 310.000,- m.v. eign undir kr. 100.000.000,-
 
Kaupandi:


        1) Þjónustu og umsýsluþóknun kaupanda er kr 48.300,- auk vsk eða samtals kr.  59.892,-

  Tryggja að öll önnur skjöl berist á rétta staði.
a. Þinglýsing kaupsamnings og annarra skjala. Nauðsynlegt er að fasteignasali sjái sjálfur um að koma skjölum til þinglýsingar enda getur það varðað hann skaðabótaskyldu ef gögn skila sér ekki.
b. Margháttuð samskipti við lánstofnanir m.a. vinna að veðflutningum, uppgreiðslu lána, tryggja að fé skili sér á rétta staði, útbúa skilyrt veðleyfi, ná í lánaskjöl, auk margháttaðra annarra samskipa við lánstofnanir. Oft er um mjög tímafreka og vandmeðfarna vinnu að ræða.
c Veita kaupanda margháttaða aðstoð og ráðgjöf við gerð kauptilboðs í fasteign.
d. Til að fasteignasali geti rækt lögboðnar skyldur sínar auk annarra skyldna við kaupanda í gegnum ferli fasteignaviðskipta er oft um viðamikla vinnu að ræða í hans þágu. Má þar nefna:
e. Í gegnum allt ferli fasteignaviðskiptanna hafa kaupendur almennt mjög greiðan aðgang að fasteignasölum skv. siðareglum félagsmanna FF til ráðgjafar allt þar til viðskiptum líkur við lokauppgjör og afsal.
f. Oft annast fasteignasalar sáttameðferð þegar kaupendur telja eitthvað við eignina ekki vera eins og þeir telja að eigi að vera.
Um ýmiss konar önnur störf fasteignasala fyrir kaupanda getur verið að ræða en fram koma hér að framan. Með skriflegum samningi fasteignasala við kaupanda öðlast kaupandi rétt til verndar starfsábyrgðartryggingar fasteignasala verði tjón.
Ef fasteignasali gætti einungis hagsmuna seljanda þyrfti kaupandi í langflestum tilvikum að leita aðstoðar sérfróðra aðila m.a. sjálfstætt starfandi lögmanna til að gæta þeirra ríku hagsmuna er liggja að baki fasteignakaupum með tilheyrandi kostnaði.
Fasteignasölum ber skv. lögum um sölu fasteigna að gera skriflegan samning við kaupendur um störfin og kynna kaupendum hvaða verkefnum fasteignasalinn sinni fyrir þá.


         2) Stimpilgjöld: 0,8% fyrir einstaklinga, 0,4% fyrir fyrstu kaup, lágmark 50% kaup, 1,6% fyrir lögaðila / fyrirtæki / félög. 

         3) Þinglýsingar, hvert skjal kr. 2.000,-

         4) Gjald vegna skjalagerðar t.d. vegna veðleyfa er kr. 15.000 auk vsk eða samtals kr. 18.600,-

Verðmöt og leiga:

1. Verðmat íbúðarhúsnæðis er unnið eftir tímagjaldi en er að lágmarki kr. 25.000 auk vsk eða samtals kr. 31.000,-
2. Verðmat atvinnuhúsnæðis er unnið eftir tímagjaldi en er að lágmarki kr. 40.000 auk vsk eða samtals kr. 49.600,-
3. Verðmat sumarhúsa er unnið eftir tímagjaldi en er að lágmarki kr. 40.000 auk vsk eða samtals kr. 49.600,-
4. Leiguþóknun samsvarar mánaðarleigu hins selda, nema samningur sé til fimm ára eða lengur, þá skal þóknunin nema tveggja mánaða leigu. Vsk bætist við.
 
Almennt:

Sölu og leiguþóknun auk vsk greiðist við undirritun kaup/leigusamnings.

 
Samningur er uppsegjanlegur af beggja hálfu með 30 daga fyrirvara.
 
Uppsögn skal vera skrifleg og gerð á sannanlegan hátt. Allar breytingar á umboði skulu gerðar skriflega.
 
Rétt er að ítreka að öll þjónusta fasteignasala er virðisaukaskattskyld.

 
Ef eign er utan Reykjavíkursvæðisins greiðist aukakostnaður vegna ferða og tíma og veggjalda ef það á við.