Verðskrá

Dags. 01.01.2021

Söluþóknun er háð verðmæti og stærð fasteigna, sem og umfangi verkefna.

Almennar eignir 2,5% auk vsk. Lágmarksþóknun kr. 395.000 auk vsk. eða samtals kr. 489.800

Sumarhús 2,5% auk vsk. Lágmarksþóknun kr. 395.000 auk vsk. eða samtals kr. 489.800

Sumarhúsalóðir 2,5% auk vsk. Lágmarksþóknun kr. 250.000 auk vsk. eða samtals kr. 310.000

Atvinnuhúsnæði 2,5% auk vsk. Lágmarksþóknun kr. 395.000 auk vsk. eða samtals kr. 489.800

Fyrirtæki 5,0% auk vsk. Lágmarksþóknun kr. 395.000 auk vsk. eða samtals kr. 489.800

Gjaldskrá vegna sölu á eignum (seljandi):

Gagnaöflunargjald seljanda er kr. 45.000 auk vsk. eða samtals kr. 55.800.

Gagnaöflun er útlagður kostnaður vegna upplýsingaöflunar eignar og kostnaður seljanda varðandi söluferlið. Dæmi um kostnað má nefna, veðbókarvottorð, veðbandayfirlit, fasteignamatsvottorð, eignaskiptasamningar, lóðasamningar, landskiptasamningar og teikningar, útvegun veðleyfa og stöðuyfirlita hjá lánastofnunum.

Ljósmyndun - fagljósmyndir kr. 12.097 auk vsk., samtals kr. 15.000.

Ljósmyndun með dróna kr. 12.097 auk vsk., samtals kr. 15.000.

Auglýsingakostnaður/eindálk kr. 35.000 auk vsk., samtals kr. 43.400.

Auglýsingar á samfélagsmiðlum kr. 25.000 miðað við birtingu í 2 til 3 vikur. (t.d. Facebook).

Gjald vegna einstakra skjalagerða t.d. vegna veðleyfa, er kr. 15.000 auk vsk. eða samtals kr. 18.600.

Sé skráð ökutæki notað sem greiðsla upp í fasteign er söluþóknun vegna þess 3,95% auk vsk, þó aldrei lægri en kr. 75.000 m/vsk.

Skjalafrágangur vegna sölu þ.e.a.s frágangur kaupsamnings, afsals og annarra hefðbundinna skjala þar sem seljandi kemur með kaupanda. Skilyrði er að það liggi fyrir samkomulag milli aðila um verð, greiðslukjör og afhendingu. Verð kr. 250.000 auk vsk., samtals kr. 310.000.

Skjalafrágangur vegna staðfestingu landskipta er kr. 25.000 auk vsk. eða samtals kr. 31.000.

Gjaldskrá vegna kaupa á eignum (kaupandi):

Þjónustu og umsýsluþóknun kaupanda er kr. 56.371 auk vsk. eða samtals kr. 69.900

Gjaldið felur í sér eftirfarandi þjónustu við kaupendur:

Þinglýsing kaupsamnings og annarra skjala. Nauðsynlegt er að fasteignasali sjái sjálfur um að koma skjölum til þinglýsingar enda getur það varðað hann skaðabótaskyldu ef gögn skila sér ekki. Einnig tryggir hann að öll önnur viðeigandi skjöl berist á rétta staði.

Margháttuð samskipti við lánastofnanir m.a. vinna að gerð veðflutninga, uppgreiðslu lána, tryggja að fé skili sér á rétta staði, útbúa skilyrt veðleyfi og ná í lánaskjöl.

Veita kaupanda aðstoð og ráðgjöf við gerð kauptilboðs, kaupsamnings og afsals ásamt fleiri fylgigagna.

Til að fasteignasali geti rækt lögboðnar skyldur sínar auk annarra skyldna við kaupanda í gegnum ferli fasteignaviðskipta er oft um viðamikla vinnu að ræða í þágu kaupanda.

Í gegnum allt ferli fasteignaviðskiptanna hafa kaupendur almennt mjög greiðan aðgang að fasteignasölum Fasteignalands ehf. til ráðgjafar, allt þar til viðskiptum líkur við lokauppgjör og afsal.

Annast sáttameðferð þegar upp koma ágreiningsmál á milli kaupanda og seljanda.

Um ýmiss konar önnur störf fasteignasala fyrir kaupanda getur verið að ræða en fram koma hér að framan.

Fasteignasölum ber skv. lögum um sölu fasteigna að gera skriflegan samning við kaupendur um störfin og kynna kaupendum hvaða verkefnum fasteignasalinn sinnir fyrir þá.

Kaupandi greiðir stimpil- og þinglýsingargjöld:

Stimpilgjald 0,8% af fasteignamati fyrir einstaklinga, 0,4% fyrir fyrstu kaupendur og 1,6% fyrir lögaðila / fyrirtæki / félög.

Þinglýsingar, hvert skjal kr. 2.500.

Gjaldskrá vegna verðmata og leigu:

Verðmat íbúðarhúsnæðis er unnið eftir tímagjaldi en er að lágmarki kr. 30.000 auk vsk eða samtals kr. 37.200.

Verðmat atvinnuhúsnæðis er unnið eftir tímagjaldi en er að lágmarki kr. 40.000 auk vsk eða samtals kr. 49.600.

Verðmat sumarhúsa er unnið eftir tímagjaldi en er að lágmarki kr. 40.000 auk vsk eða samtals kr. 49.600.

Leiguþóknun samsvarar mánaðarleigu hins leigða auk vsk., nema samningur sé til fimm ára eða lengur, þá skal þóknunin jafngilda tveggja mánaða leigu auk vsk.

Tímagjald kr. 15.000 auk vsk. Samtals kr. 18.600, eða skv. samkomulagi.